Hakkında
 
  Önemli Bilgilier Sondaj yaptırmadan önce neleri araştırmak gerekir?
Sondaj öncesi mutlaka Yeraltısuyu Etüt çalışması (Jeolojik Etüd,Hidrojeolojik Etüt, Jeofizik etüt, Su Arama çalışmaları) yaptırın, su sondajı için en uygun noktayı tespit ettirin.
 
Sondaj yapılmadan önce jeolojik araştırma-jeofizik
etüt-hidrojeolojik etüt çalışmaları yapılmalı, su sondaj çalışması için en uygun lokasyon tespit edilmeli ve Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi hazırlanmalıdır. Aksi halde sondaj için harcanacak para tamamen boşa gidebilir. Yapılacak su arama, su etüdü’ne göre; açılacak su sondaj kuyusu tasarımı yapılmalı; sondaj derinliği-sondaj lokasyonu-sondaj yöntemi-su sondaj yapılması sırasında kullanılacak malzeme belirlenmelidir.
Önemli Bilgiler
  Resmi Büyüt resmi büyüt
    Önemli Bilgiler  
 
 
  Önemli Bilgilier Sondaj Yaptıracaklar Nelere Dikkat Etmelidir ?
Sondaj yaptırmak isteyenler sadece birim fiyat sorarak değerlendirme yapmak hatasına asla düşmemelidirler. Çünkü önemli olan en ucuzu almak değil, en iyiyi en ucuza almaktır. Daha düşük kaliteli bir işi ucuza almak rasyonellik değildir.
 
Sondaj yaptırmak isteyenler  aynı kalitede olacağına inanacakları iş için sondaj firmasına kuyunun tamamı için delik ve boru çaplarını, boru cinsini, borunun et kalınlığını, nasıl bir kuyu geliştirme tekniğinin kullanılacağını, sondaj işleminin hangi kapasitede, ne durumdaki makinalarla yapılacağını, işin ne kadar süreceğini, kuyuda bir zemin problemi olduğunda ne yapılacağı gibi konuları net olarak sorup öğrenmelidir.
Önemli Bilgiler
  Resmi Büyüt resmi büyüt
    Önemli Bilgiler  
 
 
  Önemli Bilgilier Sondaj Nasıl yapılır?
Yeraltısuyu bakımından en verimli olduğu tespit edilen noktadan delme işlemine başlanılmaktadır. Daha sonra hedeflenen derinliğe ulaşıldığında delici matkap ve delme boruları ( tij ) dışarıya çıkartılarak, matkap çapından daha küçük çapta bir muhafaza borusu ile kuyu muhafazaya alınır ve kuyu cidarı ile bu muhafaza borusu arası  yıkanmış ve elenmiş granüle sondaj çakılı ile doldurulur, daha sonra kuyu temizlenip geliştirilerek (basınçlı hava, pistonlama vs ile) kullanıma hazır hale getirilir.
Önemli Bilgiler
  Resmi Büyüt resmi büyüt
    Önemli Bilgiler  
 
 
  Önemli Bilgilier Herkes  Kaliteli Bir Sondaj  Yapabilir mi ?
Kaliteli bir sondaj yapabilmek için önce gerekli büyük çapları delecek kapasitede güçlü makine ve ekipmanlara ihtiyaç vardır. Daha sonra bu tekniklerden haberdar işini bilerek ve severek yapan, zorluklarla uğraşmadan kaçınmayan bir ekibin işbaşında olması gerekmektedir. Bunlar olmazsa olmaz şartlardır. Daha sonra devreye işin ticari boyutu girmektedir, çünkü daha büyük çaplar delmek, daha büyük ve kaliteli borular kullanmak, yetenekli ve tecrübeli ekiplerle çalışmak maliyetleri yükselten faktörlerdir. Rekabet şartları içinde ticari çıkarlar birinci derecede düşünüldüğünde, her ne olursa olsun bir iş yapmak fikrinde olan bir düşüncenin  KALİTESİZ bir iş yapacağı kesindir.
Önemli Bilgiler
  Resmi Büyüt resmi büyüt
    Önemli Bilgiler  
 
 
  Önemli Bilgilier Yeraltı Su açısından  En Verimli Yer Tesbiti
Yer altı suyu tespitinde başlıca metodlar; Jeolojik etüd, Jeofizik etüd, Radyeztezi Yöntemi(çubuk) ve elektromanyetik etüdlerden bir veya birkaçı olmakla beraber, bunların hangisinin uygulanacağı sondaj yapılacak yerin bulunduğu bölge, arazinin veya tesisin büyüklüğü, su ihtiyacı miktarı gibi değişkenlere  bağlı olarak önerilmektedir. 
Önemli Bilgiler
  Resmi Büyüt resmi büyüt
    Önemli Bilgiler  
 
 
  Önemli Bilgilier Kuyudan Su Alınması:
Tamamlanan kuyuya uygun dalgıç pompa  sondajcı tarafından kuyu sahibine bildirilecektir. Pompa çapı, basma yüksekliği ve debi gibi bilgileri içeren bu seçime göre alınan ve kuyu içinden yukarıya doğru  su pompalayan  dalgıç pompa galvanizli borular ve elektrik kablolarıyla kuyu tabanına yakın uygun bir yere ( dinamik su seviyesi altında  ve filtreli muhafaza borusunun karşısına gelmeyecek bir derinliğe ) monte edilerek su temin edilmeye başlanacaktır.
Önemli Bilgiler
  Resmi Büyüt resmi büyüt
    Önemli Bilgiler  
 
 
  Önemli Bilgilier Kuyu Kalitesi Kavramı:
Yaygın olan kanaatlere göre yeryüzünden yeraltına doğru delinecek bir delik ve içine konulacak bir muhafaza borusu ile sondaj yapılmış olunacağı zannedilmektedir. Oysa foraj (delik delme ) ile su sondajı arasındaki fark doğruyla  yanlış arasındaki fark kadar büyüktür. Çünkü bir su sondajının temel mantığı; yeraltının belirli bir derinliğindeki suya  ulaşmak ve bunu pompa ile çekmektir. Ancak kuyunun yıkılmaması ve suyun pompaya ulaşması gerekmektedir. Akla şu soru gelebilir: Kuyuya muhafaza borusu konulduktan sonra kuyu yıkılabilir mi ? Normalde cevap elbetteki  hayır olacaktır. Öyle ise su ile pompanın irtibatı nasıl kesilir ? Bunu izah etmek için daha önce tarif edilen sondaj tekniğini gözönüne getirmek gerekir. Şöyle bir örnek verelim ; kuyu delinirken otuzuncu ve yetmişinci metrelerde gevşek zeminler geçilip doksanıncı metrede suya ulaşarak  kuyuyu yüzüncü metrede tamamladığımızı kabul edelim. Daha sonra kuyuya muhafaza borusu koyduğumuz halde kuyu cidarını iyice çakıllayamazsak  otuzuncu ve yetmişinci metrelerdeki gevşek zeminler suyun da etkisiyle zamanla aşağıya doğru akacak, yani boru ile kuyu arasında birikecek ve kuyu içi ( pompa ) ile yeraltısuyunun irtibatını tamamen veya kısmen kesecektir. Şekilden daha iyi anlaşılacağı gibi bir kuyunun kalitesi boru çapı, boru cinsi, teçhiz planının doğruluğu, çakıl zarfının kalınlığı ve uygulanan tekniklere bağlı olarak çok ciddi şekilde farketmektedir.


Kuyu temizlik (su kuyusu temizliği) işlemi su kuyusu ömrünü uzatır, dalgıç tulumba (dalgıç pompa) nın ömrünü uzatır.
 
* Kuyu içine giren su miktarını arttırır.
* Su Kuyusu içindeki bakterileri temizler.
* Kuyu cidarında bulunan oksitlenmiş maddeleri dışa atar.
* Pompanın çektigi kum miktarını düşürür ve  dalgıç pompanın fanlarında aşındırıcı etkiyi azaltarak dalgıç tulumba ömrü uzar.
* Kuyu temizlik işlemi kuyuya fazla kum dolmasını engeller ve su kuyusu çökmesi olasılığını azaltır.
* Kuyunun tabanında oluşan dolguyu temizler.

Önemli Bilgiler
  Resmi Büyüt resmi büyüt
    Önemli Bilgiler  
 
  Önemli Bilgilier Ucuz Sondaj fiyatları mı yoksa
uzun ömürlü kuyu mu?

Sondaj yaptıracağınızda araştırma yaparken sondaj ucuz metre fiyatından ziyade uzun ömürlü ve kaliteli su sondaj kuyu açılmasını tercih edin.
Önemli Bilgiler
  Resmi Büyüt resmi büyüt
    Önemli Bilgiler  
 
 
Ürünler
Geri Dön
Hakkımızda
 
nokta Ana Sayfa nokta Hakkında nokta Hizmetler nokta Referanslar nokta Önemli Bilgiler nokta İletişim nokta Etiketler     PW
 
Ana Sayfa Hakkımızda Ürünler Foto Galeri Referansalar Önemli Bilgiler İletişim